Steklo

Steklo je anorganski proizvod taljenja kremena, ki postane pri ohlajanju na sobno temperaturo trd in krhek. S spreminjanjem kemi?ne sestave in na?ina izdelave dobimo stekla, katerih lastnosti ustrezajo najrazli?nejšim namenom uporabe. Natrijevo steklo je navadno in se najpogosteje uporablja za kozarce, steklenice in okenska stekla. Svin?evo steklo se uporablja predvsem za opti?ne predmete. Borovo steklo se uporablja v laboratorijih in gospodinjstvu, ker je odporno proti spremembam temperature.

Brezbarvno steklo se izdeluje iz zelo ?istih surovin. Za obarvanost stekla z nekim odtenkom je potrebno stekleni masi dodati dolo?eno snov. Tako se, na primer, s primesmiželeza steklo obarva z zelenorumenim tonom. Barvna stekla se pridobivajo tudi z dodajanjem raznih kovinskih oksidov. Kromov oksid obarva steklo zeleno, bakrovmodro, manganov oksid pa vijoli?asto. Steklo postane rde?e, ?e je v zmes primešano zlato.

V naše pohišrvo vgrajujemo:
- barvano steklo po RAL ali NCS lestvici
- ogledala
- tiskano steklo
- kaljeno steklo
- vitrine…
steklo
 
WoodDesign d.o.o. | Ob Dragi 9 | 3220 Štore | salon@wood-design.si | t:03 781 09 10