Vezana ploš?a je ploš?a izdelana iz ve? slojev med seboj lepljenih furnirjev razli?nih debelin in razli?nih drevesnih vrst. Razli?na sestava po drevesni vrsti ozirama njihova kombinacija pomeni razli?no uporabo posamezne vezane ploš?e – razli?ne mehanske lastnosti, razli?ne barvne strukture.

    razli?nih
 
WoodDesign d.o.o. | Ob Dragi 9 | 3220 Štore | salon@wood-design.si | t:03 781 09 10